Sankat Mochan Hanuman Ashtak in Oriya PDF-ମାଲାୟାଲମ୍ ରେ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ PDF ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |

Sankat Mochan Hanuman Ashtak in Malayalam PDF-ଅର୍ଥ ଡାଉନଲୋଡ୍ PDF ସହିତ କନ୍ନଡରେ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ ଗୀତ |: ଭବିଷ୍ୟତରେ ହନୁମାନ ଆସ୍ତାକ ଲାଭଦାୟକ | ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇପାରେ | ତାଙ୍କର ଅପାର ଶକ୍ତି ସହିତ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ଜୀ ସାଧୁ ଏବଂ ସାଧୁ ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ଏହି ସମସ୍ୟା ପରେ ଶ is ଶାଦ୍ କେଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ | ସେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାହିଙ୍କ ଦୁ suffering ଖର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି | ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଖାଡିକେ ହନୁମାନ ସାଲିଶାଙ୍କ ଦାରୁମାନ ଅଷ୍ଟାକା ପାରାୟନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସାଗାମ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

Hanuman Ashtak in Oriya PDF
Hanuman Ashtak in Oriya PDF

ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟାକା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି?

ପଣ୍ଡିତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଲସିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହନୁ ଅଷ୍ଟାକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି 8 ଟି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ୟାକ ଶଙ୍କତ ମୋଚାନ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟାକା ଟାଇଗର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟାକା ପଡା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କ’ଣ?

ଅଷ୍ଟମ ମାର୍ଗ କାନ୍ତଲ ଡାକସିନ୍ମୁଖ କମ ଇଭା ହ i ଆଦି ବାରା ଆଓ ପ୍ରଗରିଆ ଲା ପିଚ୍ ହନୁମାନ ଜିଭା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମୁଖତ କ୍ରିଆ ଜିଭା ଚିତ୍ରା ଆପୋନା ପୂଜା ସନ୍ନତ ବାହି | ଏହି ଜାପକୁ ହନୁମାନ ସାଲିଶା ଏବଂ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟାକା ଭଟ ଅମ୍ବା କରକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି | ହନୁମାନ ଜିଓ ଘି ବା ଜାକମିନ୍ ତେଲ ଦୀପ, ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ କିମ୍ବା ଗରମ ମଇଦା: ଲଡୁ ଆଗପକ୍ | ଅବୁନି ବବୁଲି ଦିନାପାୱେ କିମ୍ବା 21: ଏହି କୋଠରୀରେ ଅସ୍ୱୀକାର | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ହନୁମାନ କ’ଣ?

ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ‘ଅନୁମାନ’ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚୋଲା ବିହାଲ୍ ରୁହନ୍ତି | କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରାଣର ନାମ ଜେଗୁମାନ, ଜଣେ ବାଳକ (ସଂସ୍କୃତ) ଯିଏ ଦେବଜାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା |

ହନୁମାନ ଜୀ ଅବତାରର ନାମ କ’ଣ?

ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜେସୁମାନ୍ ଜିଭା ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୂଳ ନାମ | * ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀ ପୁଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାବା ଅଞ୍ଜାନିପୁତ୍ର ଏବଂ ଅଞ୍ଜନା ପୁଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି | କାଟିକେଜାଙ୍କ ପିତା କେଚରିବା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା | ହନୁମାନ ସାଲିହ ବାହୁଟ ଡିଅନ କେଚରିନ୍ଦରବଟରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା |

Hanuman Ashtak in Oriya PDF
Hanuman Ashtak in Oriya PDF

ହନୁମାନଜିତ୍ ଜିମାନ ଅଭ୍ୟାସ?

ବେଦ ଏବଂ ଲୋକ ବିଶ୍ beliefs ାସ ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନ ପରେ ଜୀୱାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ହନୁମାନ ବିବାହିତ କି?

ରୁମନ୍ ମହର୍ଷି ଗ aut ତମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଞ୍ଜିକା ହନି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଞ୍ଜାନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ | ଯେତେବେଳେ ସାଜେ ଗ aut ତମ ଅଞ୍ଜାନୀଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜା କେଚାରୀ ଏବଂ ଦିଦିୟା ମଧ୍ୟ ପ h ୍ଚୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଞ୍ଜାନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି | ରେକର୍ଡରେ ନାହିଁ | ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ମାତା ଅଞ୍ଜାନି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଭାବରେ ଖୋଜନ୍ତି | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ତା’ପରେ ହନୁମାନ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ି ତରଳି ଗଲେ। ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବାହାଦ କେଚାରିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି |

Historical ତିହାସିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ହନୁମାନ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ | ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ସାଜ ଗ aut ତମଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଏରିବ ଭାବରେ ରଖନ୍ତି | ହନୁମାନଜୀ କେଟିଆ କେଚାହି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥିଲେ। (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ଲୋକ କାହାଣୀ ମାତା ଆନା ଏବଂ ଶୁମାନଚିପାସରମ୍ୟାନ୍ କପିକିଆ କୁରା ରାଜ: ପଞ୍ଚତ ଅନାତା ହୁନାବ ଲକ୍ଷ୍ ହୋ | ସସ୍ତାନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହନୁମାନ କେଟି କଞ୍ଜୁଗାଲ୍ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ପିତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କେଟିର ଆମ୍ବୁ ନୁହେଁ | (କନ୍ନଡ ପିଡିଏଫରେ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ)

Hanuman Ashtak in Oriya PDF
Hanuman Ashtak in Oriya PDF

ବେଦ ଏବଂ ଲୋକ ବିଶ୍ beliefs ାସ ଅନୁଯାୟୀ ହନୁମାନ ପରେ ଜୀୱାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପରମଚରିତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାବଣ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣରେ ସତ୍ୟଥିକା ବିୟା, ରାବଣରେ ହନୁମାନ ବିୟା | ରୁମନ୍: திதிமுமும் பிப்ப்பு புமை ସାହିଦ୍ ଆନାଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଡା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, “ତା-ହରାନ୍ ପ୍ରଜା କା ଦୁଶାନ୍-ହାଡାୟା କାବର ଅସୁରା ମାଲଜାନେ ଜେ ହନୁମାନ ଆଟିୟା ହାର୍ଟକ୍ ଶୋଲାସୁଦ୍, ହୋଟ୍ ଅହତିଆ ହାର୍ଟକ୍ ଶୋଲାସୁଦ୍ . (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ସ୍ ak ାକ ଜୀଭନ୍ ଏହି ହନୁମାନ ଜୀ କେଟିଆ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି | ଚାଣକ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ | ବିବାହ ପରେ ସେମାନେ ବ ital ବାହିକ ସଂପର୍କରେ ଜଡିତ | ହନୁମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି God ଶ୍ବରଙ୍କ ସେବା ଏବଂ divine ଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟ | ତାନିଆ ଡାଲ୍ ଏଜାନ୍ ହନୁମାନ, ତ୍ରିଜାନେ ରାଜପଥ, ଅନ୍ରି ଆରାନିଆ ଡୁକ୍-କାଷ୍ଟ ସାହା ରାମା, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରସନ୍ନତା ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣତା: ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଗଠନ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ହନୁମାନ: ତୁମର କେତେ ପୁଅ ଅଛି?

କୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ ଯିଏ ats ାଳରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରିଯାଏ |

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ ପଥ |

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାଦିନରେ God ଶ୍ବରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲ, ତିନୋଟି ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା |

ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ trouble ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲା, ଜାତି କାହିଁକି ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ନାହିଁ?

କରୀ ବଣ୍ଟି ଉପରେ ଦେବନ୍, ଦୀପ ଛାଡି ପ୍ରଭୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରନ୍ତୁ |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

ବାଲିର ଭୟାବହତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଜାତି ମହାପ୍ରଭୂ ପନ୍ଥା ନିହାରୋ |

ଯେହେତୁ ମହା ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |

ମହାପ୍ରଭୂ, ତେଣୁ ତୁମେ ଦାସର ଦୁ ief ଖ ଦୂର କର |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

ଅଙ୍ଗଦ ସହିତ ସମୟ ନେଇ, ସନ୍ଧାନ କପି, ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବ raise ଼ାନ୍ତୁ |

ଯଦି କ life ଣସି ଜୀବନ ବାକି ନାହିଁ, ଆମେ କ awareness ଣସି ସଚେତନତା ନକରି ଏଠାରେ ଶୋଇଥାଉ |

ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସିୟା-ସୁଧିକୁ ଆଣନ୍ତୁ |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

ଭୂତଙ୍କ ପରି ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ଦୁ tragedy ଖଦ ଘଟଣା ଦେଇଛି, କ ewhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ ଶୋକ କର ନାହିଁ |

ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୂ, ମହା ରଜନୀଚରକୁ ହତ୍ୟା କର |

ଚାହତ୍ ସି ଅଶୋକ ଏତେ ଆଗୀ ସୁ, ଡାଏ ପ୍ରଭାସ ମୁଦ୍ରିକା ଶୋକ ନିଭାରୋ |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଲାଚିମାନର ତୀରକୁ ଆଘାତ କର, ଶୋଇବା ସମୟରେ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କର |

ଲାଇ ଗ୍ରିହା ବାଦିଆ ସୁଶେନ୍ ଏକାଠି, ତବାଇ ଗିରି ଡ୍ରୋନା ସୁ ବିର୍ ଅପାରୋ।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ ହାତ ଦେଇଛ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଲାଚିମାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ସମସ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ସାପର ଜାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସଙ୍କଟରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଥଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦଳ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।

ଅନି ଖାଜ୍ ତା’ପରେ ହନୁମାନ ଜୋ ବାଚାନ୍ କୃତି ସୁଟ୍ରେ ନିଭାରୋ |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

ଯେତେବେଳେ ଅହିରଭାନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ଲାଇ ରଘୁନାଥ ପାଟାଲ୍ ସିଦ୍ଧରୋ |

ଦେବୀଙ୍କୁ ଭଲ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାଯାଏ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ |

କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ, ସେନା ସହିତ ଅହିରଭାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯିବ |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସାହସୀ ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କୁ ଦେଖ |

ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ କ’ଣ, ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ନାହିଁ?

ବେଗି ହାରୋ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୂ, ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି |

କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏକ କପି ଅଛି, ଯାହାର ନାମ ସଙ୍କଟମୋଚାନ୍ ତିହାରୋ |

|| ଦୋହା ||

ଲାଲ୍ ଦେ ଲାଲୀ ଲାସୁଇ, ଅରୁ ଧାରୀ ଲାଲ୍ ଲଙ୍ଗୁର |

ବଜ୍ର ଶରୀର ଭୂତ ଡାଲାନ୍, ଜୟ ଜୟ ଜୟ କପିଶୁର।

Hanuman Ashtak in Oriya PDF
Hanuman Ashtak in Oriya PDF

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ ହନୁମାନ ଅଷ୍ଟକ ପଥର ଅର୍ଥ |

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖାଉଥିଲି,

ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା |

ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି,

ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଜାତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ?

ଦେବନ୍ ଅନି ତରକାରୀ ଅନୁରୋଧ,

ଦୀପ ଛାଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ |

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥1।

ଅର୍ଥ- ହେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ଜୀ! ପିଲାଦିନେ, ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଲାଲ୍ ଫଳ ପାଇଁ ଭୁଲ୍ କରି ଗିଳି ଦେଇଥିଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତିନୋଟି ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା | ଏହି କାରଣରୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଥିଲା ​​| କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍କଟକୁ କେହି ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆସି ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ପାଟିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲ ଏବଂ ଏହିପରି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଦୁ suffering ଖ ଦୂର ହେଲା | ହେ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ହନୁମାନ ଜୀ, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ବାଲିର ଅସୁବିଧା ସମାଧାନ ହେଲା,

ଗିରି ଜଟ ମହାପ୍ରଭୂ ପନ୍ଥା ନିହାରୋ |

ଯେହେତୁ ମହାମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ,

କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆବଶ୍ୟକ?

ମହାପ୍ରଭୂ, ଯିଏ ଦ୍ୱ ual ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି |

ତେଣୁ ତୁମେ ଦାସର ଦୁ ief ଖ ଦୂର କର |

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥2।

ଅର୍ଥ- ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରିଭା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଲିଙ୍କ ଭୟ ଯୋଗୁଁ କିଶକିନ୍ଦ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ | ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ସେଠାରୁ ଯାଉଥିଲେ, ସୁଗ୍ରିଭା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ | ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରିଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁ suffering ଖରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁ orrow ଖ ଦୂର କରିଥିଲେ | ଆରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ସି ଅଙ୍ଗଦ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ,

ସନ୍ଧାନ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ କପି କରନ୍ତୁ |

ଆସନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ |

କ improvement ଣସି ଉନ୍ନତି ନକରି ଏଠାରେ ବୁଲନ୍ତୁ |

ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି,

ଲାୟା ସିୟା ସୁଦୀ ପ୍ରଣ ଉବାରୋ |

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥3।

ଅର୍ଥ- ମହାରାଜ ସୁଗ୍ରିଭା ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କଡ ପଠାଇବାବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଏଠାକୁ ଫେରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ସନ୍ଧାନ ପରେ ସମସ୍ତେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କା ଯାଇ ସୀତାଜୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଯାହା ଦ୍ everyone ାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଆରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ରାବଣ ସେତେବେଳେ ସିୟାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲେ,

ଯଦି ତୁମେ ଭୂତ, କ ewhere ଣସି ସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର |

ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୂ,

ଯାଇ ମହା ରଜନୀଚରକୁ ହତ୍ୟା କର |

ଚାହତ୍ ସି ଅଶୋକ ଏତେ ଆଗୀ ସୁ,

ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ସୋକ୍ ନିଭାରୋ।

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥4।

ଅର୍ଥ- ଅଶୋକ ଭାଟିକାରେ, ରାବଣ ସୀତାଜୀଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା, ଭୟ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ସୀତାଜୀଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ତାପରେ ତୁମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲ | ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମାତା ନିଜକୁ ପାଉଁଶରେ ପୋଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଅଶୋକା ଗଛରୁ ନିଆଁ ମାଗିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେବଳ ଅଶୋକା ଗଛର ଉପରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ରିଙ୍ଗକୁ ନିଜ କୋଳରେ ରଖିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ମାତା ସୀତା ଦୁ ief ଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ | ଆରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ତୀରଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଲାଚିମାନକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା,

ପ୍ରଣ ତାଜିଓ ସୂତ ରାବଣ ମାରୋ |

ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇ ଗ୍ରିହା ବ id ଦ୍ୟ ସୁଶେନ,

ତବାଇ ଗିରି ଡ୍ରୋନା ସୁବୀର ଉପାରୋ।

ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନ୍ତ ହାତ ଦେଲ,

ଆପଣ ଲାଚିମାନର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି |

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥5।

ଅର୍ଥ- ଯେତେବେଳେ ମେଘନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ତାଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ | ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ତୁମେ ବ id ଦ୍ଧ ସୁଶେନଙ୍କୁ ଘର ସହିତ ଆଣି ଡ୍ରୋନା ପାର୍ବତ ସହିତ ସଞ୍ଜୀବନୀ b ଷଧ ଆଣିଲ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ​​| ହେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜୀ, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ରାବଣ ସେତେବେଳେ ଆଜାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ,

ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାପର ଜାଲରେ ଫୋପାଡି ଦିଅ |

ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଦଳ,

ଏହି ସଙ୍କଟରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର |

ଆନି ଖାଗସ୍ ତବାଇ ହନୁମାନ ଜୁ,

ବନ୍ଧନ କାଟି ସୂତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଅ |

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥6।

ଅର୍ଥ- ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସାପ ଲୁପରେ ଧରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ସ army ନ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଗାରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାପ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ | ହେ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଜୀ, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ | (Hanuman Ashtak in Oriya PDF)

ଅହିରଭାନ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ,

ରଘୁନାଥ ପାଟଲ ସିଦ୍ଧରୋଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ |

ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଉପାସନା କରାଯାଏ,

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅ, ମନ୍ତ୍ର ଭାବ |

କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ |

ସେନା ସହିତ ଅହିରଭାନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କର |

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥7।

ଅର୍ଥ- ଯେତେବେଳେ ଅହିରଭାନା ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ପାଟାଲ ଲୋକକୁ ନେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ଦେବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଅହିରଭାନାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ | ତାଙ୍କ ସ army ନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ଜୀ, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ |

ତୁମେ ମହାନ of ଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ,

ଭୀର ମହାପ୍ରଭୂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର |

ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଅସୁବିଧା,

ଯିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ତାରୋ |

ବେଗି ହାରୋ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୂ,

ଆମର ସଙ୍କଟ ଯାହା ବି ହେଉ |

ଦୁନିଆରେ କିଏ କପି ଜାଣେ ନାହିଁ,

ସଙ୍କଟ ମୋଚାନ୍ ନାମ ତିହାରୋ ॥8।

ଅର୍ଥ- ହେ ବୀର ବୀର ମହାପ୍ରଭୂ, ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ | ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖ ଏବଂ ଭାବୁଛ, ଗରିବ, ମୋତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ଆସିଛି, ଯାହା ତୁମେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ | ହେ ମହାପ୍ରଭୂ ହନୁମାନ ଜୀ, ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସିଛି ତାହା ହଟାନ୍ତୁ | ଆରେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଯିଏ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାର ବିନାଶକାରୀ କୁହାଯାଏ |

Hanuman Ashtak in Oriya PDF
Hanuman Ashtak in Oriya PDF

ମିଜୋ pdf ରେ ହନୁମାନ ଆଶଟିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ |- Click Here

Also Read

Leave a Comment